Nano Series - extra små mallar

Artool Nano Series airbrushmallar, i storlek av ett kreditkort, är för de allra minsta målningsobjekten. Artools laserskurna airbrushmallar fungerar perfekt med både lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger.