Nano Series - extra små mallar

Artool Nano Series airbrushmallar, i storlek av ett kreditkort, är för de allra minsta målningsobjekten.